Visjon, misjon og pasjon

Den ene store visjonen som holder meg motivert i hverdagen er bildet av en bærekraftig klode med en mentalt trygg befolkning som lever i overflod på naturens egne premisser. Alle mine kortsiktige aktiviteter er delmål mot mitt urokkelige livsmål: en trygg, empatisk og selvutviklende verden hvor menneskeheten vokser og trives.

Mitt eget bidrag er å tilby utdanning, hovedsakelig ved å lære opp terapeuter, coacher og mentorer i effektive teknikker for selvutvikling og personlig vekst. En annen viktig målgruppe er innflytelsesrike ledere. Jeg ønsker å gi dem ferdigheter som er i tråd med fremtidens behov for arbeidskraft. Den første effekten som oppnås er sunne og bærekraftige arbeidsplasser. Erfaring viser at empatisk lederskap fører til bedre økonomiske resultater!

Et annet viktig bidrag er mitt arbeid med den humanitære stiftelsen Strong Again. Les mer om det her.

Utover mine kortsiktige og personlige mål, har jeg et skriftlig, langsiktig, kompleks og ganske ekspansivt måldokument. Det går frem til år 2062, til jeg er 100 år gammel. Denne planen inkluderer deg og alle gode krefter der ute i arbeidet med å oppnå et ’Tipping Point’ i empatisk ledelse gjennom alle stadier og i alle ledd gjennom hele livet. Vil du være med meg og mine likesinnede i vårt arbeid mot dette målet – ved å være en del av det?