Videoer

Bitta holder her en 15 minutters presentasjon for sine kolleger i ATL Europe
(ATL = Association of Transformational Leaders) Oppgaven var å fortelle sin historie,
ærlig og personlig. NB: på engelsk.

 

 

TFT mot sukkersug og stress – Madeleine etter første gangs behandling.
5 min 20 sek

 

 

TFT for bedre selvfølelse/selvbilde – Madeleine etter andre gangs behandling
3 min 06 sek

 

Uganda 2012 – TFT mot smerter, et 30 sekunders klipp.
En av de 350 katekistene vi underviser opplever forundret kraften i TFT på egen kropp.
Om to dager er han en av terapeutene som skal behandle traumer i vår stor-skala
RCT-studie på TFT mot PTSD.

 

Uganda 2012 – Vi underviser katekister i TFT i Hima. 3 min 48 sek.

 

Eksempel på behandling av høydeskrekk med TFT (10 min)
Bitta demonstrerer under et foredrag
 

NB: I forbindelse med The Book on Quantum Leaps for Leaders, er det laget fem demonstrasjonsvideoer til kapitlene om TFT. Både boka og videoene er på engelsk. Se videoene her.