Media

Video

Bitta holder her en 15 minutters presentasjon for sine kolleger i ATL Europe
(ATL = Association of Transformational Leaders) Oppgaven var å fortelle sin historie,
ærlig og personlig.

TFT mot sukkersug og stress – Madeleine etter første gangs behandling.
5 min 20 sek

TFT for bedre selvfølelse/selvbilde – Madeleine etter andre gangs behandling
3 min 06 sek

Uganda 2012 – TFT mot smerter, et 30 sekunders klipp.
En av de 350 katekistene vi underviser opplever forundret kraften i TFT på egen kropp.
Om to dager er han en av terapeutene som skal behandle traumer i vår stor-skala
RCT-studie på TFT mot PTSD.

Uganda 2012 – Vi underviser katekister i TFT i Hima.
3 min 48 sek.

Articles