Vitality Test

NickThe Vitality Test er utviklet av Nicholas (Nick) Haines, grunnleggeren av Five Institute. Denne testen ble laget for å hjelpe oss til å forstå hva som driver oss, motiverer oss og gjør oss strålende og helt ekstraordinære. Den viser også hva som noen ganger gir oss store utfordringer, og avslører våre største svakheter. Testen kan fortelle hvorfor vi ser verden slik vi gjør og hvordan andre ser på oss. Den viser hvorfor vi enkelte ganger trenger hjelp av noen som er helt forskjellig fra oss, mens vi andre ganger er mer tjent med å jobbe sammen med noen som er lik oss. Med andre ord, det er et flott verktøy for å sette sammen godt fungerende team. Bevisstgjøring er nøkkelen til fremgang og suksess.

 

Ta en gratis Vitality Test her:

Five Institute logo