Tipping Point Methodology

Teaching with Mia
Mia og Bitta

Tipping Point Methodology (TPM) ble utviklet og grunnlagt av det norske ekteparet Mia Skriver og hennes nå avdøde mann Terje Skriver. TPM er basert på vitenskapelig kunnskap om hjernen og det bevisste og ubevisste sinn. Metoden ble utviklet for å bygge langsiktig, verdibasert og empatisk lederskap for enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og samfunn for øvrig. Målet er å oppnå et Tipping Point i lederstil, der en positiv utvikling til slutt vokser ukontrollert, og hvor folk og systemer “infiserer” hverandre med nye programmer, som et godt virus.

Konseptet er altså laget for og brukes til å oppnå gjennombrudd. Trinnene som fører til gjennombrudd er metodiske, dvs. reproduserbare. Metodikken er en sammensetning av de beste fungerende delene av de store psykologiske hovedretningene. Brukere oppnår fremragende resultater gjennom bruk av følelser og ikke på tross av dem. Bruk av metodikken får frem det beste i mennesker. Frihet vil erstatte kontroll og selvdisiplin vil erstatte disiplin. Effekten øker proporsjonalt med graden av åpenhet i de aktuelle relasjoner. Hundre prosent åpenhet gir maksimal effekt.

Gå til Tipping Point sine hjemmesider her

 

TPM Maslow