Hvorfor ledere?

Hvorfor henvender jeg meg til deg som leder?

Selvfølgelig vil metodene mine fungere aldeles utmerket for alle, enten målet er å lede en bedrift eller utføre selvledelse. Jeg ønsker imidlertid å nå ut til ledere for å oppnå en større virkning med arbeidet mitt.

I løpet av de siste 20 årene er jeg blitt stadig mer frustrert over hvordan verden er styrt, fra små bedrifter til store land. Ledere, som skal føre vår planet og menneskeheten trygt inn i fremtiden, er selv ofte drevet av frykt, hat, grådighet og behov for personlig makt. Noen er villige til å sette andre mennesker, organisasjoner og hele land i fare bare for å oppnå sine egne personlige mål og posisjoner. Jeg tror at dette i stor grad er forårsaket på et ubevisst eller følelsesmessig nivå, på grunn av den enkeltes manglende selvtillit og trygghet. Sikre, balanserte og trygge mennesker som har sine grunnleggende behov dekket, har normalt ikke behov for personlig makt eller ødeleggende konflikter.

For at dette skal kunne endre seg, trenger vi gode rollemodeller; empatiske, verdibaserte – og vellykkede – ledere. Det er derfor jeg henvender meg til deg i dag, for å tilby mine tjenester til deg og din virksomhet.